Damızlık hayvan yatırımlarına hibe desteği

Hızla artan nufüs ve artan tüketim miktarları hayvancılık sektöründe yavaşlamaya yol açmaması için devlet kredisi alınabilir hale geldi. Tarım ve hayvancılık sektörünün hızlanabilmesi için ise verilecek kredi miktarları ile doğru orantılı olması bekleniyor.

Türkiye Cumhujriyeti Bakanlar Kurulu, 2017-2019 döneminde yeni kurulacak damızlık hayvancılık işletmeleri ile mevcut tesisini belirli kapasiteye çıkaran işletmelerin yapacakları yatırımlara ilişik inşaat, alet ekipman alımı benzer biçimde masraflarda yüzde 50-100 arasında hibe desteği verilmesini kararlaştırdı.

Hibe payı, koç-teke ve manda işletmelerinde yüzde 50, arıcılıkta yüzde 60, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde yüzde 75 ve ipekböceği yetiştiriciliğinde ise yüzde 100 olarak uygulanacak. Gerçek ve tüzel şahıs üreticilerin, 150 baş kapasiteye haiz projeli damızlık manda düve işletmesi kurması veya kapasitesini bu sayıya çıkaracak rehabilitasyon yatırımı kapsamında, yeni inşaat yapımı, makine, alet ve ekipman ile hayvan alımına yüzde 50 oranında bağışlama verilecek.

KAZ VE HİNDİYE HİBE

Damızlık kaz ve ticari hindi yatırımları için bin adet, ticari kaz yetiştiriciliği için 500 tane hayvan olması şartıyla, yeni inşaat yapımı, alet ve ekipman alımları yüzde 75 bağışlama desteğinden yararlanacak.

EKİPMAN DESTEĞİ

Arıcılık yatırımlarında alet, ekipman ve boş kovan alımında yüzde 60, ipekböcekçiliği yatırımlarında ise beslenme evi, alet ekipman alımı, dut bahçesi tesisi harcamalarına yüzde 100 bağışlama desteği sağlanacak.Yatırımların desteklemeye esas üst sınırı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

72 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.