Kosgeb 300 Bin Lira Kredi Veriyor

Kosgeb, ülke çalışma hayatına desteklerine devam ediyor. Kalkınma için ekonomik hareketliliği sağlamak adına hibe ve destek sağlayan Kosgeb, işletme başına 48 ay vade ile  300.000 Türk Lirasına kadar da kredi veriyor.

 

KREDİ FAİZ DESTEK PROGRAMLARI:

Programın Amacı Ve Gerekçesi
Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafınca; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,
• Üretim, kalite ve standartlarını artırmaları,
• Finansman sorunlarının çözümü,
• İstihdam yaratmaları,
• İhracata yönelmeleri,
• Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin
sağlanmasıdır.

Programın Kapsamı
İşletmelerin finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik olarak kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB'ce desteklenmesini kapsar.

Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, esas ve usulleri KOSGEB'ce belirlenerek uygulanacak her bir destek programı kapsamında işletme başına 300.000 TL'yi geçemez.
Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz payı ve 48 (kırksekiz) ayı geçmeyecek biçimde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, KOBİ'lerin lehine olacak biçimde yürürlükte bulunan cari ürem oranlarının altında olmak kaydıyla bizim ülkemizde yerleşik şubesi bulunan yerli ve yabancı bankalarla yapılacak protokollerle belirlenir.

Kullandırılacak kredinin türüne ve günün koşullarına müsait olarak geri ödemesiz dönem bankalarla yapılacak protokol ile belirlenir.

İndir:

>> Kredi_faiz_desteği_yönetmeliği

21 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.