Sosyal Yardım Programları : Eğitim Yardımı

Yoksul kesimlerin eğitim imkânlarına erişilebilirliğinin düşük olması eğitimde fırsat eşitliğini ortadan kaldırmakta ve yoksulluğun nesilden nesle aktarılmasının önüne geçilmesinde en büyük sorunu teşkil etmektedir. Etkili bir toplumsal yardım politikası oluşturulmasında ve yoksullukla mücadelenin başarıya ulaşmış olmasında öğrenim faktörü kritik bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda uygulanan programlara ilişkin malumat aşağıda sunulmuştur:

Eğitim Materyali Yardımı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vesilesiyle yardıma muhtaç ailelerimizin evlatlarının önlük, ayakkabı, kıyafet, çanta, kırtasiye şeklinde temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı

Nüfusun en yoksul % 6’lık kesiminde yer alan ve maddi imkânsızlıklar sebebiyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Ödemeler Ziraat Bankası ve PTT’ler aracılığı ile direkt anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Kız çocuklarına yapılan yardım miktarı adam çocuklarına yapılan yardım miktarından daha yüksektir.

Aylık ödeme miktarları:

İlköğretime geçindiren adam talebe için/aylık 35 TL

İlköğretime geçindiren kız talebe için/aylık 40 TL

Ortaöğretime idame eden adam öğrenci için/aylık 50TL

Ortaöğretime idame eden kız öğrenci için/ aylık 60 TL

Öğle Yemeği Yardımı

1997 senesinde başlatılan 8 yıllık temel eğitimdeki taşımalı tahsil uygulaması kapsamında okulların bulunduğu merkezlere taşınan yoksul öğrencilere öğle yemeği verilmesini içeren bu program 2003–2004 tedris yılından itibaren deposu Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmayI Teşvik Fonundan karşılanmak suretiyle il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafınca yürütülmektedir.

Ücretsiz Kitap Yardımı

2003–2004 eğitim-tedris yılından itibaren deposu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan aktarılmak suretiyle MEB tarafınca ilkokul öğrencilerinin kitapları ücretsiz verilmektedir.

Öğrenci Barınma, Taşıma, İaşe Yardımı

Taşımalı sistem haricinde kalan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ulaşım, öğle yemeği, barınma vb. Ihtiyaçlarına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen desteklerdir.

Engelli Öğrencilerin Okullarına Ücretsiz Taşınması

“Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Erişiminin Sağlanması İçin Ücretsiz Taşınması Projesi” Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (mülga) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz ortaklık ile 2004–2005 eğitim tedris yılından itibaren uygulanmaktadır.

Yurt Yapımı

Ortaöğrenim öğrencilerine yönelik olarak yurt ihtiyacı bulunan yerlerde Sosyal Yardımlaşma ve DayanışmayI Teşvik Fonu kaynaklarıyla 100, 200 ve 300 şahıs kapasiteli yurtlar yapılmaktadır.

Koşullar ve şartlarla ilgili bakanlığın sayfasına ulaşmak için Tıklayın

15 yorum

Halil Gülcü için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.