Sosyal Yardım Programları : Aile Yardımları

Gıda yardımları : İhtiyaç sahibi ailelerin temel besin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen desteklerdir. Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına bu amaçla ilave kaynak aktarılmaktadır.

Barınma Yardımları : Oturulamayacak derecede eski bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Bu yardım programı yardımıyla evlerinin bakımını yapamayacak durumda olan ve kötü şartlarda yaşamını idame ettiren yurttaşlarımız sağlıklı ve sıcak bir ömür ortamına kavuşmaktadır. Geri ödemeler 1+1 konutlar için ayda 100 TL; 2+1 konutlar için 130 Tl olmak suretiyle 270 ayda tamamlanır.

Yakacak Yardımları : 2003 yılından itibaren Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD Vakıfları aracılığı ile gereksinim sahibi ailelerimizin kışlık yakacak ihtiyacının karşılanması amacıyla hane başına en az 500 kilo olmak üzere dağıtılmaktadır. Ayrıca fakir ailelere yakacak yardımı programı ile ülkemizin atıl vaziyetteki yeraltı kaynakları ekonomiye kazandırılmakta; ulaşım sektörüne ve istihdama ciddi katkı sağlanmaktadır.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlar Yönelik Yardım Programı : Kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle açılan “Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi” Boğaziçi Üniversitesi ile ortaklık içinde yürütülmüş ve 2010 yılı Aralık ayı itibarıyla proje tamamlanmıştır. Projenin tamamlanmasını müteakip kanıta dayalı toplumsal politika anlayışı çerçevesinde, 29.12.2011 tarih ve 2011/8 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu kararı ile eşi vefat etmiş kadınlara yönelik tertipli nakdi toplumsal yardım programı başlatılması sonucu alınmıştır. 2012 yılı Şubat ayı itibarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafınca vatandaşlarımızın başvuruları alınmaya başlanmıştır.

Düzenli nakdi yardım programının hedef kitlesi 3294 sayılı kanun kapsamında olan eşi vefat etmiş hanımefendiler olarak belirlenmiştir.

Hedef kitledeki eşi vefat etmiş kadın vatandaşlarımızın resmi ikametgahlarının bulunmuş olduğu il/ilçe sınırları içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat yapması ile süreç başlamakta ve müracaat sürecinden yardımın ödenmesine yardım programına ilişik tüm işlemler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (BSYBS) üstünden yürütülmektedir.

Başvuruda bulunan vatandaşlarımızdan nüfus cüzdanı haricinde herhangi bir belge istenmemektedir.

İlgili Vakfın Mütevelli Heyeti tarafından yardım programından yararlanmasına yönelik karar verilen eşi vefat etmiş hanımlara muhtaçlıkları ve şartları sağlama durumları devam ettiği zaman içerisinde aylık 275TL olmak üzere 2 aylık periyotlarla 550TL düzenli nakdi yardım verilmektedir.

Ödemeler Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi üzerinden direkt hanımefendilerin PTT hesaplarına aktarılmaktadır. Hak sahipleri ödemelerini, PTT şubelerinden alabilmekte yahut Sosyal Yardım Kartlarını kullanarak ATM’lerden çekebilmektedir.

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programı : 2013 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca mecbur askerlik hizmetini yürüten er ve erbaşların ihtiyaç sahibi ailelerine yönelik tertipli nakdi yardım programı başlatılmıştır. Askere giden şahıs evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden şahıs bekâr isebaşvuru önceliği annenindir; anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir.

Öksüz ve Yetim Yardımı : Annesi yada babsı vefat etmiş küçüklere yönelik yürütülen tertipli ve nakdi toplumsal yardım programıdır.

Doğum Yardımı : 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15/052015 tarihinden itibaren Türk vatandaşlarına ve mavi kart sahiplerine, canlı doğan birinci evladı için 300.-TL, ikinci evladı için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL ücretinde doğum yardımı yapılmaktadır.

Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve daha sonra gerçekleşen canlı doğumlar için verilmektedir. Ancak ödemeye esas çocuk sırasının tespitinde, 15/05/2015 tarihinden önce dünyaya gelecek olan çocuklar da sıralamaya dâhil edilmektedir.

Doğum yardımı annenin sağ ve Türk Vatandaşı olması niteliğinde anneye verilmekte, başvurular ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında Konsolosluklar vesilesiyle gerçekleştirilmektedir. Kamu müessese ve müesseselerinde çalışan kişilerin başvuruları ise alakalı kurumlarına yapılmaktadır.

>>Dogum-yardimi-basvuru-formu indir

33 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.