2017 Yılı KOSGEB İşletme Kredisi Faiz Desteği Sıkça Sorulan Soru ve Cevaplar

Türkiye'nin destek mekanizması Kosgeb Kredileri hakkında en çok sorulan sorular ve cevaplarını derledik. Bu soru ve cevaplar haricinde sizinde sorularınız var ise yazının alt kısmındaki yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz.

Kosgeb desteklerini merak eden vatandaşlarımızın Google'da en fazla başvurmalarının nedenlerinden biriside bulundukları durumda ne yapacakları olmaktadır. Bir çok vatandaş sorularına cevap aramak için Google'da Kobi Kosgeb Destek Kredisi, Faiz desteği gibi alanlarda arama yapmaktadır. Bizde bu veriyi Kosgeb vasıtasıyla sizler için derledik.

Kosgeb İşletme Kredisi Faiz Desteği Hakkında Soru ve Cevaplar

1- Kredi Faiz Desteğinden Yararlanan Bir Vatandaş Esnaf Ve Sanaatkarların Verdiği, Faizli Veya Faizsiz Bir Krediden Önümüzdeki Birkaç Yıl Faydalanamaz Mı?

Cevap 1- Kosgeb Tarafında Bir Sakınca Yoktur, Faydalanabilir. Ancak Esnaf Ve Sanatkarlar Böyle Bir Şart Koşuyorsa Faydalanamayabilir.

2- Kredi Faiz Desteği İle Alakalı Sicil Gazetesi Ve İmza Beyannamesi 2017 Yılı Olmak Zorunda Mı?

Cevap 2- Sicil Gazetesinin En Son Değişiklik Yapılmış Hali Kosgeb Müdürlüğüne Teslim Edilmelidir. İmza Beyannamesinde İse, İmza Beyannamesinin Üzerinde Geçerlilik Süresi Belrtilmektedir. Geçerlilik Süreci İçerisinde İse Geçerli Olur.

3- Mimarlar Sisteme Nasıl Kayıt Olabiliyor?

Cevap 3- Kosgeb Veri Tabanına Kayıt İşlemlerinin Sürecine İlişkin Usul Ve Esasların 5. Maddesinde Belirtilen “Firma, Kobi Bilgi Beyannamesi, Muvafakatname, İmza Beyannamesi/Sirküleri Ve Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesini Bağlı Bulunduğu Uygulama Birimine İmzalı Ve Kaşeli Olarak Teslim Eder.” Şeklindeki Maddeye İstinaden Burada Yazılı Bulunan Evrakların Eksik Olması Durumunda İşletmenin Kosgeb Veri Tabanına Kaydı Yapılamaz. Dolayısı İle Mimar Ve Mühendisler, Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesini Kosgeb Müdürlüğüne Teslim Edemediği Sürece Kosgeb Veri Tabanına Kayıt Olamaz Ve Kosgeb Desteklerinden Yararlanamaz.

4- Sigorta Acenteleri Desteklenen Sektörler Arasına Girecek Mi? Yedek Hak Kazanma Durumları Ne Olacak?

Cevap 4- Konuya İlişkin Olarak Bakanlar Kurulu Kararı Henüz Yayınlanmamıştır.

5- Adi Ortaklıklar Kişi Olarak Kredi Faiz Desteğinden Faydalanabilir Mi?

Cevap 5- Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Adi Ortaklık Statüsündeki İşletmelere Ait Net Satış Hasılatı Bilgileri Gelmemiştir. Verisi Gelmeyen İşletmeler Değerlendirilmeye Alınmamış Ve Başvuruları Kabul Edilmemiştir.

6-Emekli İşletme Sahibi Ssk Ve Bağkuru Yoksa Veri Tabanına Nasıl Kayıt Olur? Kayıt Olur İse Kobi Beyannamesine Prim Gün Sayısı Olarak Ne Yazması Gerekiyor?

Cevap 6- Emeklinin Maaşından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Yapıldığına Dair Belgesini Alarak Gün Sayısınıda 360 Gün Olarak Girerek Belgeyi Beyanneme İle Birlikte Kosgebe Teslim Etmelidir.

7- Sgk Ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı Kosgeb Tarafında Mı İstenmektedir? İsteniyor İse Bağkurlular Sgk Borcu Yoktur Yazısını Nasıl Alıyor?

Cevap 7- Bankalar Tarafından İstenmektedir. Sgk İl Müdürlüklerinden Alabilirler.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Bu Kapsamda Maliye Bakanlığınca Yayınlanan Tahsilat İç Genelgesi Ve Tebliğler İle İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ’e İstinaden Ve Bu Doğrultuda Başkanlığımız Destek Mevzuatı Gereği Olarak, Başkanlığımızla İlgili Bankalar Ve Kuruluşlar Arasında İmzalanan Kredi Faiz Desteği Programı Protokolünün 7. Maddesi:

“Kredi Başvurusunda Bulunan İşletme’nin Gerek Gecikmiş Vergi Borcunun Gerek İse Sosyal Güvenlik Kurumu (Sgk)’Na Gecikmiş Borcunun Veya Her İkisinin De Bulunması Halinde, Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Borcunun Tutarını Gösteren Belge İle Sgk’dan Alınmış Borcunun Tutarını Gösteren Belge Veya Vergi Ve Sgk Borcu Olmadığına Veya Yapılandırdığına Dair Belgenin İşletme’den Alınması. İşletme’nin Mahsuplaşma Talebinin Alınması (Ek.2) Suretiyle, Sgk Ve/Veya Vergi Borcuna Mahsuben Azami Kosgeb Tarafından Ödenen Faiz/Kar Payı Desteği Kadar Tutarın Banka Tarafından İşletme’ye Kullandırılacak Kredi Tutarından Düşülerek, İlgili Kuruma Ödenmesinin Sağlanması, Kalan Bakiyenin İşbu Protokol Ve Banka’nın Mevzuatı Çerçevesinde İşletme’ye Kullandırılması,” Hükmüne Haizdir.

Bu Doğrultuda Bankalarca, İşletmeye Kullandırılan Krediden Azami Kosgeb’ce Ödenen Faiz Tutarı Kadar Mahsuplaşma Yapılarak İlgili Kamu Kurumlarına Aktarılmakta, Kalan Tutar İşletmeye Kullandırılmaktadır.

8- Krediye Başvurdum Ancak Sistemden Kredi Başvurusu Bulunmamaktadır Şeklinde Yanıt Alıyorum. Nasıl Bir Yol İzlemeliyim?

Cevap 8- Kosgeb’e Kayıt Yaptırmak Veya Kosgeb Kaydının Bulunması Kredi Faiz Desteği Programına Başvuru Yapıldığı Anlamına Gelmemektedir. Programa, Başvuru Tarihlerinde İlgili İnternet Sayfasından Başvuru Yapılmış Olması Gerekmektedir.

9- Kredi Faiz Desteği İçin Beyannameler En Son Hangi Tarihte Teslim Edilebilir?

Cevap 9- 28 Nisan 2017 Mesai Bitimine Kadar Teslim Edebilir. ( Sistem Yoğunluğu Göz önüne Alınarak En Azından 1 Hafta 10 Gün Önceden Teslim Etmek Daha Uygun Olur.)

10- Kredi Faiz Desteği İçin Bankalara Son Başvuru Tarihi Nedir?

Cevap 10- 28 Nisan 2017 Mesai Bitimine Kadar Teslim Edebilir. ( Sistem Yoğunluğu Gözönüne Alınarak En Azından 1 Hafta 10 Gün Önceden Teslim Etmek Daha Uygun Olur.)

11- Sgk Prim Gün Sayısına Çalışanların Mı? Yoksa Yetkilinin Mi? Bilgileri Girilmesi Gerekiyor?

Cevap 11- Çalışanların Tamamının Yanında İşletme Yetkiliside İşletmeye Kayıtlı Bağkurlu İse Onun Gün Sayısıda Eklenir.

12- Basit Usülde Kurulan Bir İşletme, Mali Bilanço Verilerini Sisteme Nasıl Girecek?

Cevap 12- Yıllık Vergi Beyannamesinde Çıkan Hesap Özetine Esas Net Satış Hasılatı Ve Bilanço Toplamlarını Girer.

13- Müdürlüğü Evraklarımı Çalışanım Getirebilir Mi? Veya Kargo İle Gönderebilir Miyim?

Cevap 13- Evraklarda Eksiklik Yoksa Olabilir. Ancak Evraklarda Veya Bilgilerde Eksiklik Varsa Daha Sonradan Düzeltme İşlemi Zaman Alacağından Dolayı İşletme Yetkilisinin Kaşesi İle Birlikte Kosgeb Müdürlüğüne Başvuru Yapması Daha Uygun Olur.

37 yorum

  1. Kutsasın izleyiciyi

    Do you need urgent loan for investment? E-posta: (dealae@usa.com) Business? construstion? farming loan? Düşük faizli acil kredi teklifi, Yatırım kredisi? İşletme Kredisi? E-posta: (dealae@usa.com)

    #280B, T.C beside Planet.
    Investment D.E.A LTD
    333 333 0633

  2. David Moyes says Stuart Pearce can fire up West Ham’s under-performing players and their disillusioned fans as the new Hammers boss looks to turn around slow start to the season. David Moyes says Stuart Pearce ‘has got a real fire in his belly’ as the former England defender aims to motivate West Ham’s under-performing players

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.