Teknopazar nedir? Başvuru Şartları ve Geri Ödemesiz Hibe Desteği Verilecek

teknopazar

Gelişen dünya ekonomisi ve ağırlaşan ekonomiye can verebilmek ve ülke teknolojisini desteklemek için devlet kredisi verileceği Kosgeb tarafından açıklandı.

Kosgeb, TEKNOPAZAR adını verdiği Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama destek programının oniki (12) ay boyunca süreceğini ve destek verileceğini açıkladı

TEKNOPAZAR adını verdiği Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama destek programına başvuru şartları da mevcuttur ve her işletmeye bu destek verilmeyecek.

teknopazar arge

BAŞVURU ŞARTLARI ŞUNLARDIR;

Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler,
Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler


DESTEK LİMİTLERİ VE ORANLARI

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama destek programı kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL,
Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL,
Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

35 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.